ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം

തൈക്കാട് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ :0471-2322833, 2322844
ഫാക്സ്:0471-2322855

ഇ-മെയിൽ: foodsafetykerala@gmail.com

 

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം,തിരുവനന്തപുരം

 

നമ്പർ

                            പേര്

              തസ്തിക

ഫോൺ നം

1

അഫ്സാന പർവീൺ ഐ.എ.എസ്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ

0471 2322833

2

മഞ്ജു ദേവി. പി

ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (പി എഫ്. എ)

0471 2322833

3

ജേക്കബ് തോമസ്

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ജോയിൻ്റ് കമ്മീഷ്ണർ (എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ്)

0471 2322833

4

ഒഴിവ്

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ജോയിൻ്റ് കമ്മീഷണർ ( അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലീഗൽ & വിജിലൻസ്)

 

5

അജയകുമാർ. കെ

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

0471 2322833

6

റാണി അഹമ്മദ്

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

0471 2322833

7

ഹാരോൾഡ് വിൽസൺ

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ജനറൽ)

0471 2322833

8

രമേശ് ടി.എൻ

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (അക്കൗണ്ട്സ് ആൻ്റ് ഓഡിറ്റ്)

0471 2322833

 

ചീഫ് ഗവൺമെൻ്റ് അനലിസ്റ്റ്

റംല കെ.എ, 8943346180, galtvpm@gmail.com

 

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ

നമ്പർ

  പേര്

ഓഫീസ് മേൽവിലാസം

മൊബൈൽ നമ്പർ

ഇ-മെയിൽ

1

അജി.എസ്

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

8943346195

dcfstvpm@gmail.com

2

 

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫീസ്, എറണാകുളം

8943346196

dcfsimvsekm@gmail.com

3

പ്രദീപ്കുമാർ വി.കെ

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട്

8943346197

cfikkd@gmail.com

 

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണർ

നമ്പർ

പേര്

ജില്ല

ഫോൺ നം

1

അനിൽകുമാർ എൻ

തിരുവനന്തപുരം

8943346181

2

വിനോദ് കുമാർ ടി.എസ്

കൊല്ലം

8943346182

3

ജയകുമാർ സി.വി

പത്തനംതിട്ട

8943346183

4

സിബി മോൾ വൈ.ജെ

ആലപ്പുഴ

8943346184

5

രൺദീപ് സി.ആർ

കോട്ടയം

8943346185

6

ജോസ് ലോറൻസ്

ഇടുക്കി

8943346186

7

ജോൺ വിജയകുമാർ പി.കെ

എറണാകുളം

8943346187

8

ബൈജു.പി. ജോസഫ്

തൃശൂർ

8943346188

9

ഷൺമുഖൻ വി

പാലക്കാട്

8943346189

10

സുജിത് പെരേര ഡി

മലപ്പുറം

8943346190

11

സക്കീർ ഹുസൈൻ

കോഴിക്കോട്

8943346191

12

ബിബി മാത്യു

വയനാട്

8943346192

13

മുസ്തഫ കെ.പി

കണ്ണൂർ

8943346193

14

വിനോദ് കുമാർ കെ

കാസറഗോഡ്

8943346194

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസർ 

(ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം,തിരുവനന്തപുരം)

 

നമ്പർ

പേര്

ഓഫീസ്

ഫോൺ നം

ഇ-മെയിൽ

1

സജീന.എ

തിരുവനന്തപുരം

7593873351

foodsafetykerala@gmail.com

2

അൻഷാ ജോൺ

തിരുവനന്തപുരം

 

foodsafetykerala@gmail.com

 

 

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫീസർ  – (ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഡപ്യൂട്ടി

കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം)

 

നമ്പർ

പേര്

ഓഫീസ് മേൽവിലാസം

ഫോൺ നം

ഇ-മെയിൽ

1

കവിത ശങ്കർ പി.സി

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഭവൻ,
തൈക്കാട് പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം – 14

8943346576

dcfstvpm@gmail.com

2

ഡോ. രേഖ എ

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഭവൻ,
തൈക്കാട് പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം – 14

8943346577

dcfstvpm@gmail.com

3

അഫില യൂസഫലി

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,കാക്കനാട്,എറണാകുളം

8943346574

dfimvsekm@gmail.com

4

റാണി ചാക്കോ

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,കാക്കനാട്,എറണാകുളം

8943346575

dfimvsekm@gmail.com

5

ജിതിൻ രാജ് പി

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം ഐ.പി.ഡി.ബിൽഡിംഗ്
കോട്ടപ്പറമ്പ്, കോഴിക്കോട്

8943346572

dfikkd@gmail.com

6

സുബിൻ പി

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം ഐ.പി.ഡി.ബിൽഡിംഗ്
കോട്ടപ്പറമ്പ്, കോഴിക്കോട്

9074293455

dfikkd@gmail.com

 

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നോഡൽ ഓഫീസർ 

 

 

നമ്പർ

 

പേര്

 

ഓഫീസ് മേൽവിലാസം

 

ഫോൺ നം

 

ഇ-മെയിൽ

1

ഇന്ദു വി എസ്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഭവൻ,
തൈക്കാട് പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം – 14

7593862806

dotvpm@gmail.com

2

അനസ് എ എ

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,ടി.ബി സെൻ്റർ, ചിന്നക്കട
കൊല്ലം

 

dfikollam@gmail.com

3

പ്രശാന്ത് എസ്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,
അഞ്ചാം നില
റവന്യൂ ടവർ ,
അടൂർ,691 523

9072639572

foodsafetyptaadoor@gmail.com

 

4

ചൈത്ര മേരി തോമസ്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,, ആലപ്പുഴ

9072627302

 

5

ദിവ്യ ജെ.ബി

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,,ഒന്നാം നിലഡി.വൈ.എസ്.പി ഓഫീസിനു സമീപം,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കോട്ടയം

7593873354

dfiktm@gmail.com

6

രാഗേന്ദു എം (ഇൻ ചാർജ്)

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,രണ്ടാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി -685584

8943346544

districtfiidukki@gmail.com

7

ഡോ. ആദർശ് വിജയ്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,തൃപ്പൂണിത്തുറ എരൂർ സൗത്ത്, എറണാകുളം

 

9072627301

dfiernakulam@gmail.com

8

രാജീവ് സൈമൺ

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,
എൻ.എച്ച്. ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, ചെമ്പൂക്കാവ്, തൃശൂർ, 680020

9072639571

acfstrissur@gmail.com

9

രാജേഷ് സി.എസ്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പാലക്കാട്

9072379688

acfspalakkadu@gmail.com

10

അബ്ദുൾ റഷീദ് പി

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
മലപ്പുറം 676 505

8943446559

nodalacfsmlpm@gmail.com

 

 

11

അർജുൻ ജി.എസ്

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,കോഴിക്കോട്

9048055651

acfskozhikode@gmail.com

12

രേഷ്മ എം.കെ
(ഇൻ ചാർജ്)

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,വയനാട്

9072639570

dist.foodwd@gmail.com

13

സുജയൻ കെ

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,കണ്ണൂർ

9447371212

knrnodalfso@gmail.com

14

ജിതിൻ രാജ് പി

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അസിസ്റ്റൻ്റ്കമ്മീഷറുടെ കാര്യാലയം,കാസറഗോഡ്

8943346557

fsokasaragod@gmail.com

 

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ

തിരുവനന്തപുരം

നമ്പർ

                പേര്

    സർക്കിൾ

ഫോൺ നം

ഇ-മെയിൽ

1

പ്രവീൺ ആർ പി

വർക്കല 

 

 

 

7593873317

fsovarkala@gmail.com

2

കണ്ണൻ പി

 

ആറ്റിങ്ങൽ

 

 

8943346529

 

foodinspector.attingal@gmail.com

3

ധന്യ ശ്രീവത്സം ഡി

ചിറയിൻകീഴ്

 

 

 

7593873310

 

 

fsochirayinkeezhu@gmail.com

 

4

അർഷിത ബഷീർ

നെടുമങ്ങാട്

 

 

 

8943341899

 

Nddfso358@gmail.com

5

രശ്മി രാജൻ

 

വാമനപുരം

 

8943346530

 

fsovamanapuramcirlce@gmail.com

6

കാർത്തിക എസ്

കഴക്കൂട്ടം

 

 

 

7593873345

 

fsokazhakuttam@gmail.com

7

അഗത എം

വട്ടിയൂർക്കാവ്

 

 

 

7593873353

 

fsovtkv@gmail.com

8

മഗുഫിറാത്ത് എ വി

 

തിരുവനന്തപുരം

 

 

8943346526

 

tvpmcircle@gmail.com

9

ജിഷാ രാജ് എ

 

നേമം

 

8943346582

fsonemomcirlce@gmail.com

10

പൂജ രവീന്ദ്രൻ

അരുവിക്കര

 

 

 

8943346581

fsoaruvikkara@gmail.com

11

ഷൈനി വി എസ്

പാറശാല

 

8943346528

pslafso@gmail.com

 

12

ഗോപിക എസ്. ലാൽ

കാട്ടാക്കട

 

 

 

7593873331

fsokattakkada@gmail.com

13

പ്രിയ വിൽഫ്രഡ് 

 

കോവളം

 

 

7593873324

 

fsokovalam@gmail.com

14

അനുജ പി എസ്

നെയ്യാറ്റിൻകര

 

 

 

8943346527

 

ntafso@gmail.com

 

 

കൊല്ലം

 

നമ്പർ

 

                   പേര്

 

  സർക്കിൾ

 

 ഫോൺ നം

 

ഇ-മെയിൽ

1

ചിത്രമുരളി

കരുനാഗപ്പള്ളി

 

 

8943346533

 

foodinspectoroffice@gmail.com

 

2

മാനസ എസ്

കുന്നത്തൂർ

 

8943346532

 

fisastha@gmail.com

 

3

നിഷാ റാണി എസ്

കൊട്ടാരക്കര

8943346531

 

foodinspectorktr@gmail.com

 

4

സൗമ്യ എം.എസ്

പത്തനാപുരം

7593873330

 

fsopathanapuram@gmail.com

 

5

അരുൺ കുമാർ വി എസ്

 

പുനലൂർ

8943346534

 

foodsafetyplr@gmail.com

 

 

6

 

ആൻസി എൽ

 

ചടയമംഗലം

 

7593873320

 

 

fsomangalam@gmail.com

 

7

അഞ്ജു എസ് എസ്

കുണ്ടറ

8943341898

 

fsokundara@gmail.com

 

8

റസീമ എസ്. ആർ

കൊല്ലം

8943341850

 

fsokollam645@gmail.com

 

9

സംഗീത എസ്

ഇരവിപുരം

7593873315

 

foodsafetyeravipuram@gmail.com

 

10

ആതിര സതീഷ്

ചാത്തന്നൂർ

 

fsochathannoor@gmail.com

 

11

ഷീന ഐ നായർ

ചവറ

759386280

foodsafetychavara@gmail.com

 

 

പത്തനംതിട്ട

 

നമ്പർ

 

        പേര്

 

സർക്കിൾ

 

ഫോൺ നം

 

ഇ-മെയിൽ

1

നിലീന കെ

തിരുവല്ല

 

 

2

അസീം ആർ (ഇൻ ചാർജി

റാന്നി

 

 

8943346539

 

 

3

പ്രശാന്ത് കുമാർ ടി. ആർ

ആറന്മുള

 

8943346539

 

 

food
safetyptacircle@gmail.com

 

4

ഇന്ദുബാല

കോന്നി

 

7593000862

 

 

fsokonnicircle@gmail.com

 

5

അസീം ആർ

അഡൂർ

 

8943346589

 

 

foodsafetyadoor@gmail.com

 

 

ആലപ്പുഴ

നമ്പർ

 

              പേര്

 

സർക്കിൾ

 

ഫോൺ നം

 

ഇ-മെയിൽ

1

അഖില ബി എസ്

അരൂർ

7593873332

 

aroorfsooffice@gmail.com

 

2

കൃഷ്ണപ്രിയ എസ്

ചേർത്തല

 

 

8943346584

 

fsocherthala@gmail.com

3

രാഹുൽ രാജ് വി

ആലപ്പുഴ

8943346536/ 7593873332

 

fsoalappuzha@gmail.com

 

4

മീരാദേവി

അമ്പലപ്പുഴ

7593873318

 

fsoambalappuzha@gmail.com

 

5

ജിഷരാജ് എം

കുട്ടനാട്

7593873336

 

fsokuttanaducircle@gmail.com

 

6

ഹേമാംബിക എസ്

ഹരിപ്പാട്

8943346537

 

fsoharipad@gmail.com

 

7

സോമിയ

കായംകുളം

7593873344

 

fsoharipad@gmail.com

 

8

ശ്രീലക്ഷ്മി എസ് വാസവൻ

മാവേലിക്കര

8943346538

 

mvkfso@gmail.com

 

9

ശരണ്യ ആർ

ചെങ്ങന്നൂർ   

8943341894

 

fsocgr@gmail.com

 

 

കോട്ടയം

നമ്പർ

 

        പേര്

 

സർക്കിൾ

 

  ഫോൺ നം

 

  ഇ-മെയിൽ

1

സന്തോഷ് കുമാർ ജി.എസ്

പാല

8943346543

 

fipala200052@gmail.com

 

2

നവീൻ ജയിംസ്

കടത്തുരുത്തി

 

7593873339

 

fsokduthy@gmail.com

 

3

നീതു രവികുമാർ

 

വൈക്കം

7593873316/ 7593873339

 

fsovkm@gmail.com

 

4

പരമേശ്വരി എൽ

ഏറ്റുമാനൂർ

8943346542

 

fsoetmr@gmail.com

 

5

അക്ഷയ വിജയൻ

കോട്ടയം

 

8943346586

 

 

fsoktm@gmail.com

 

6

ഷെറിൻ സാറാ ജോർജ്

പുതുപ്പള്ളി

8943346199

 

fsoputhupally20@gmail.com

 

7

സ്നേഹ എസ് നായർ

ചങ്ങനാശ്ശേരി

8943346587/ 8943346541

 

fsochry@gmail.com

 

8

തെരസ് ലിൻ ലൂയിസ്

കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി

8943346541

 

fsoknply@gmail.com

 

9

നിമ്മി അഗസ്റ്റിൻ

പൂഞ്ഞാർ

7593873319

 

fsopoonjar2@gmail.com

 

 

ഇടുക്കി

നമ്പർ

 

            പേര്

 

    സർക്കിൾ

 

  ഫോൺ നം

 

ഇ-മെയിൽ

1

ആൻമേരി ജോൺസൺ

ദേവികുളം

8943346546

 

fsodevikulam@gmail.com

 

2

VACANT-ആൻമേരി ജോൺസൺ ഇൻ ചാർജ്

ഉടുമ്പുംചോല

7593873304/

 

foodsafetyudumbanchola@gmail.com

 

3

രാഗേന്ദു എം

തൊടുപുഴ

8943346544

 

fsotdpa@gmail.com

 

4

സ്നേഹ വിജയൻ

ഇടുക്കി

7593873302

 

fsoidukki@gmail.com

 

5

മിഥുൻ എം

പീരുമേട്

8943346545

 

fiofficep@gmail.com

 

 

എറണാകുളം

നമ്പർ

 പേര്

സർക്കിൾ

ഫോൺ നം

ഇ-മെയിൽ

1

ടിജോ വർഗീസ്

പെരുമ്പാവൂർ

8943346549

muralinellickal@gmail.com

2

സമാനത പി. എസ്

അങ്കമാലി

8943346550

fioofficeangamaly@gmail.com

3

അനീഷ. എ

 

ആലുവ

7593873352

aluvafso@gmail.com

4

നിമിഷ ഭാസ്കർ

കളമശ്ശേരി

 

8943346593

kalamasserryfso@gmail.com

 

5

സിൻതിയ ജോസ്

പറവൂർ

8943346597

fsoparavur@gmail.com

6

ആതിര ദേവി.എ

വൈപ്പിൻ

             

      7593873341

fsovypincircle@gmail.com

7

നിഷ റെഷ്മാൻ പി.എൻ

കൊച്ചി

8943346548

fsocochincircle@gmail.com

8

വിമല മാത്യു

തൃപ്പൂണിത്തുറ

 

              8943346594

fsothripunithura@gmail.com

9

ബിനു ഗോപാൽ

എറണാകുളം

            

             8943346591

fsoernakulam@gmail.com

10

ചൈത്ര ഭാരതി

തൃക്കാക്കര

             

             8943321072

 

fsotkkacircle@gmail.com

11

രേഷ്മ രത്നാകരൻ

കുന്നത്തുനാട്

9072639574

kunnathunadufso@gmail.com

12

നവനീത ജി

പിറവം

7593873307/9072639574

piravomfso@gmail.com

13

VACANT

മുവാറ്റുപുഴ

8943346551

fsomvz@gmail.com

14

ജാനു ആർ കുട്ടി

കോതമംഗലം

8943346592/ 8943346551

fsokothamangalam@gmail.com

 

തൃശൂർ

നമ്പർ

  പേര്

സർക്കിൾ

ഫോൺ നം

ഇ-മെയിൽ

1

ആസാദ് പി.വി

ചേലക്കര

7593873322

fsockra@gmail.com

2

അനു ജോസഫ്
പേരേക്കാട്ട്

കുന്നംകുളം

 

8943346569

fsokkm@gmail.com

3

വീണ ജെ

ഗുരുവായൂർ

8943346556

fsockd@gmail.com

4

അരുൺ പി കാര്യാട്ട്

മണലൂർ

 

8943346598

fsomanalur@gmail.com

5

വിദ്യ വിജയ്

വടക്കാഞ്ചേരി

8943346553

fsowky@gmail.com

6

രേഷ്മ ആർ

ഒല്ലൂർ

8943346596

fsoollur@gmail.com

7

vacant

തൃശൂർ

8943346569

foodcirclethrissur@gmail.com

8

ദിവ്യ ദിനേഷ് സി

നാട്ടിക

7593873301

fsonattika@gmail.com

9

റിനി മോനിക എസ്

കൈപ്പമംഗലം

7593873309

fsokaipamangalam@gmail.com

10

രാജി. പി.ആർ

ഇരിങ്ങാലക്കുട

8943346595

fsoirinjalakuda@gmail.com

11

ഷഫല വി.പി

പുതുക്കാട്

7593873335

fsowpudukkad@gmail.com

12

അനു രഞ്ജൻ

ചാലക്കുടി

8943346552

fsoky@gmail.com

13

Vacant

കൊടുങ്ങല്ലൂർ

8943346555

fiokodungallur@gmail.com

 

പാലക്കാട്

നമ്പർ

          പേര്

സർക്കിൾ

ഫോൺ നം

ഇ-മെയിൽ

1

ഫിർദൗസ് എ

തൃത്താല

7593873327

thrithalafso@gmail.com

2

അഞ്ജലി സി.കെ

പട്ടാമ്പി

8943346558

fsopattambi@gmail.com

 

3

ഹിഷാം അബ്ദുല്ല ടിഎച്ച്

ഷൊർണൂർ

7593873313

shornurfso@gmail.com

4

നന്ദകിഷോർ

ഒറ്റപ്പാലം

7593873329

ottapalamfso@gmail.com

5

VACANT –Sreema TC

കോങ്ങാട്

7593873340/ 8943346599

fsokongad@gmail.com

6

സീമ ടി.സി

മണ്ണാർക്കാട്

8943346599

foodsafetymkd@gmail.com

7

ഹാസില

മലമ്പുഴ

7593873314

foodsafetymlpzha@gmail.com

8

നയന ലക്ഷ്മി എസ്

പാലക്കാട്

8943346599

fsopalakkadcircle @gmail.com

9

വിനിത എ വി

തരൂർ

7593873325

fsotarurcircle@gmail.com

10

ഹേമ ആർ

ചിറ്റൂർ

7593873325

fsochitturcircle@gmail.com

11

ജോബിൻ എ തമ്പി

നെന്മാറ

7593873323/ 8943341890

fioklgd@gmail.com

12

അനീഷ സി.പി

ആലത്തൂർ

8943341890

fsoalathur@gmail.com

 

മലപ്പുറം

 

നമ്പർ

 പേര്

സർക്കിൾ

ഫോൺ നം

ഇ-മെയിൽ

1

VACANT

കൊണ്ടോട്ടി

9072627304

fsokondotty5@gnmail.com

2

മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കെ.സി

ഏറനാട്

7593873306

foodsafetyernad@gmail.com

3

അനീസുറഹ്മാൻ കെ. ടി

നിലമ്പൂർ

8943346560/ 7593873305

foodsafetynilambur@gmail.com

4

ജസീല കെ

വണ്ടൂർ

7593873337

fsowandoor@gmail.com

5

VACANT

മഞ്ചേരി

8943346560

foodsafetymanjeri@gmail.com

6

മിനു റേച്ചൽ വർഗീസ്

പെരിന്തൽമണ്ണ

7593873305

fsoperinthalmanna@gmail.com

7

അശ്വതി എ.പി

മങ്കട

8943346614

mankadafso@gmail.com

8

രെമിത കെ.ജി

മലപ്പുറം

 

8943346559/ 8943346614

fsomlpm@gmail.com

9

ഷിജോ വി.കെ

വേങ്ങര

7593873312

fsovengara@gmail.com

10

ജിജി മേരി ജോൺസൺ

വള്ളിക്കുന്ന്

7593873311/ 9072627304

fsovallikunnu@gmail.com

 

11

ധന്യ ശശീന്ദ്രൻ കെ

തിരൂരങ്ങാടി

8943346562/ 7593873333

fioparappanangadi@gmail.com

12

സുമിൻ ജോസ്

താനൂർ

7593873338/ 7593873333

fsotanur@gmail.com

13

ഷംസിയ എം.എൻ

തിരൂർ

7593873333

fsotirurcircle@gmail.com

14

ദീപ്തി യു.എം

കോട്ടയ്ക്കൽ

7593873343/ 8943346560

fsokottakkal@gmail.com

15

ഹസ്ന വി.പി

തവനൂർ

7593873308

fsothavanoor@gmail.com

16

Vacant

പൊന്നാനി

8943346561

fsopni@gmail.com

 

കോഴിക്കോട്

നമ്പർ

 പേര്

സർക്കിൾ

ഫോൺ നം

ഇ-മെയിൽ

         

1

അമയ ഒ ബി

വടകര

8943346613

fsovatakara@gmail.com

2

ഉന്മേഷ് പി.ജി

കുറ്റ്യാടി

9072639569

fsokuttiadi@gmail.com

3

ഫെബിന മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എ.പി

നാദാപുരം

9048292325

fsonad236@gmail.com

4

വിജി വിൽസൻ

കൊയിലാണ്ടി

8943346566 fsokoyilandi@gmail.com
5 വിമൽ സി.എ

പേരാമ്പ്ര 8943346565

fsoperambra@gmail.com

6

സനിന മജീദ് എം എ

ബാലുശ്ശേരി

7593873326

fsobalusseri@gmail.com

7

റിസ്ന എ.സി

ഏലത്തൂർ

7593873303

fsoelathur@gmail.com

8

ജോസഫ് കുര്യാക്കോസ്

കോഴിക്കോട് നോർത്ത്

8943346563

fsokkdnorth@gmail.com

9

ലസിക എസ്

കോഴിക്കോട് സൗത്ത്

8943346612

kkdsouthfso@gmail.com

10

നീലിമ വി എസ്

ബേപ്പൂർ

8943346611

fsobeypore@gmail.com

11

VACANT

കുന്നമംഗലം

 

8943346564

 

fsokunnamangalamcircle@gmail.com

12

VACANT

കൊടുവള്ളി

7593873321

koduvallyfso@gmail.com

13

അനു. എ.പി

തിരുവമ്പാടി

7593873328

thiruvambadyfso@gmail.com

 

വയനാട്

 

നമ്പർ

 പേര്

സർക്കിൾ

ഫോൺ നം

ഇ-മെയിൽ

1

അഞ്ജു ജോർജ്

മാനന്തവാടി

7593813342/ 9072639570

fsomndy@gmail.com

2

നിഷ പി മാത്യു

സുൽത്താൻ ബത്തേരി

8943346570

fsosbathery@gmail.com

3

രേഷ്മ എം.എൻ

കല്പറ്റ

9072639570

fsokalpetta@gmail.com

 

കണ്ണൂർ

നമ്പർ

 പേര്

സർക്കിൾ

ഫോൺ നം

ഇ-മെയിൽ

1

ജിതിൻ യു

പയ്യന്നൂർ

 

8943346615

fsopayyanur@gmail.com

2

അമൃത ബി നായർ

കല്യാശ്ശേരി

 

fsokalliassari@gmail.com

3

നർസീനബി പി

തളിപ്പറമ്പ്

8943346617/ 8943346615

fsotaliparamba@gmail.com

4

യമുന കുര്യൻ

ഇരിക്കൂർ

8943346568

fsoirikkur@gmail.com

5

യാസിറ അഹമ്മദ്

അഴീക്കോട്

8943346615

fsoazhikode@gmail.com

6

VACANT-Muhammed ANP

കണ്ണൂർ

8943346567/ 8943346615

fsokannurcircle@gmail.com

7

മുഹമ്മദ് തുഫൈൽ എ.എൻ. പി

ധർമ്മടം

 

fsodharmadaam@gmail.com

8

ആൻ്റണി പി വിജയൻ

തലശ്ശേരി

8943346616

fsothalasserycircle@gmail.com

9

ആര്യ വി കെ

കൂത്തുപറമ്പ്

8943346568

fsoktba@gmail.com

10

ഷോനിമ പി

മട്ടന്നൂർ

8943346568

fsomattanur@gnmail.com

11

മഹേഷ് എം എസ്

പേരാവൂർ

8943346615

fsoperavoor@gmail.com

 

കാസറഗോഡ്

നമ്പർ

 പേര്

സർക്കിൾ

ഫോൺ നം

ഇ-മെയിൽ

1

VACANT

മഞ്ചേശ്വരം

8943346557

fsomanjeshwar@gmail.com

2

ആദിത്യൻ പി.ബി

കാസറഗോഡ്

9072639573

fsokanhangad@gmail.com

3

വിഷ്ണു എസ് ഷാജി

ഉദുമ

9072639573

fsoudma@gmail.com

4

അനൂപ് ജോസഫ്

കാഞ്ഞങ്ങാട്

9072639573

fsokanhangad@gmail.com

5

VACANT

തൃക്കരിപ്പൂർ

8943346610/ 9072639573

fsotrikaripur@gmail.com