FOODSAFETY SLIDER2
FOODSAFETY SLIDER2
FOODSAFETY SLIDER2
FOODSAFETY SLIDER2
previous arrow
next arrow
മാനുഫാക്ചറിംഗ് റീപാക്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടിയ ഭക്ഷ്യ സംരംഭകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് : 2023 -24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക റിട്ടേൺ പിഴ കൂടാതെ മെയ് 31 വരെ സമർപ്പിക്കാം. | www.foscos.fssai.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈൻ ആയാണ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. | മെയ് 31 നകം ആനുവൽ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് ജൂൺ 1 മുതൽ ദിവസേന 100 രൂപ പിഴ ഈടാക്കും.

Activities 2023-24

75654

Inspections

8284

Statutory Sample Analysis

718

Adjudication Cases

582

Prosecution Cases

3296

Awareness Programmes

Public Grievance Redressal System, Citizen Charter , IEC Activities
read more
Transfer and Postings, Orders, Circulars, Proceedings
read more

അറിയിപ്പുകൾ

VSRP: No data available
Slide 1 - copy - copy

11.04.2018

Inauguration of Healthy Plate: Palakkad Plain Agro-Ecological Zone.
Slide 1

11.04.2018

CFS- Food Safety Week Celebration-Cyclothon on 1st June 2019
Slide 1 - copy

11.04.2018

CFS- Food Safety Week Celebration-Cyclothon on 1st June 2019
Slide 1 - copy - copy
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

UNSAFE / BANNED

PRODUCTS

ഞങ്ങളെ കുറിച്

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും ഗുണനിലവാരത്തിനും പേരുകേട്ട ഒരു മാതൃകാ സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് സമൂഹവുമായി കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക, അതുവഴി "ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം" എന്ന മുദ്രാവാക്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുക

കൂടുതൽ വായനക്ക് ...

വിലാസം

  • ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം
    ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഭവൻ
    തൈക്കാട് പിഒ
    തിരുവനന്തപുരം – 695014
    ലാന്റ് ഫോൺ - 0471 2322833,0471 2322844

കൂടുതൽ വായനക്ക് ...

എത്തി ചേരുവാൻ